Хужирт усны үйлдвэрийн барилга

Жем Хужирт ХХК-ийн захиалгаар Хужирт усны үйлдвэрийн барилга угсралтын ажлыг хүлээлгэж өгөв 

НИЙТЭЛСЭН: 2019-05-23 өдөр 17:33:1 цаг